Podręczniki do klas starszych były podawane przez nauczycieli uczących i będą także podawane we wrześniu.
Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w następujących terminach: - egzaminy pisemne: 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00 - egzaminy ustne 24 sierpnia 2016r. (środa) godz. 9:00 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że: przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony, przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 12 lipca 2016 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Druk oświadczenia: „nowa” formuła - Załącznik 7a_N „stara” formuła - Załącznik 7b_S Na podstawie zebranych oświadczeń, dyrektor szkoły zgłasza zdających do 15 lipca 2016 r. za pomocą systemu OBIEG.
Egzaminy poprawkowe promocyjne odbędą się w następujących terminach: 25.08.2016 r – godz. 8.00 26.08.2016 r – godz. 8.00 29.08.2016 r – godz. 8.00 W razie niejasności proszę kontaktować się z sekretariatem uczniowskim.
Wśród utalentowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego, nominowanych do tytułu Talent Powiatu 2016, znalazła się Klaudia Maj, uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer. O ten zaszczytny tytuł ubiegały się osoby, które w roku szkolnym 2015/2016 uzyskały wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach: matematyczno- informatyczno-przyrodniczej, humanistycznej, sportowej, artystycznej oraz w przedmiotach zawodowych. Uczennica ZST - E w Skawinie zwyciężyła w 24. Małopolskim Konkursie Uczniów Fryzjerstwa w kategorii fryzur ślubnych i uczestniczyła w Mistrzostwach Polski. Udział w uroczystej Gali, która odbyła się 10 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, był dla Klaudii ogromnym przeżyciem i stał się motywacją do dalszej pracy. Jak sama twierdzi, fryzjerstwo to sztuka artystyczna, z którą wiąże poważne plany na przyszłość.
W dniu 5 lipca 2016r. w godz. 8:00 - 14:00 w sekretariacie uczniowskim pokój numer 38 wydawane będą świadectwa maturalne.
Z przyjemnością informujemy, że firma Multiprojekt nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie. W dniu 17 czerwca 2016 roku pan dr inż. Marcin Apostoł nauczyciel przedmiotów mechatronicznych podpisał umowę współpracy między ZSTE w Skawinie a firmą Multiprojekt reprezentowaną przez pana prezesa Sławomira Bydonia .
24 czerwca 2016 roku zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Ponad pół tysiąca uczniów ZST-E otrzymało promocję do następnej klasy. Ze względu na dużą liczbę młodzieży pożegnanie roku szkolnego 2015/2016 zorganizowane zostało w trzech turach. Szczególnie uroczyście żegnaliśmy uczniów klas 3K, 3RW, 3W1, 3W2 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy dołączyli do licznego grona absolwentów Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie.
W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyły się zawody w ramach Dnia Sportu przygotowanego przez Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego. W turnieju piłki siatkowej zaprezentowały się cztery drużyny składające się z dziewcząt i chłopców. I miejsce zajęła klasa 2AM, II miejsce klasa 2E, III klasa 2LG, a czwarte przypadło klasie 2T. W turnieju tenisa stołowego I miejsce zajął uczeń klasy 2E Łukasz Batko, II miejsce Anna Gawęda z klasy 3 LG, a III miejsce Jan Hachlowski z klasy 2E. Wyjątkową atrakcją Dnia Sportu był pokaz pomocy przedmedycznej zaprezentowany przez Ochotniczą Straż Pożarną ze SkawinyII-Korabnik. Kto nie był, niech żałuje. Warto było. Do zobaczenia za rok…

Strony

  

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Youtube-Rekrutacja 2016

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2016/17

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl