Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się na staże u pracodawców proszeni są o przyjście w dniu dzisiejszym - czwartek w godz od 9-14 w szkole w celu podpisania dokumentów i ustalenia szczegółów (PILNE). Kontakt: mgr inż. J. Wilczak (informacje o pracodawcach) - budynek warsztatów, mgr K. Jędrzejczyk (dokumenty) - pok. 38
Rozpoczęcie kursu -SEP - środa - 28.06.2017r - godz. 15.
NABÓR PRACODAWCÓW oferujących miejsca dla stażystów, uczestników projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych Skawinie”
Dyrekcja Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w następującej kolejności: godz. 8:30 kl. II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, godz. 10:00 kl. II i III Technikum, godz. 11:30 kl. I Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Serdecznie zapraszamy rodziców, pracodawców oraz przyjaciół szkoły.
14 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się uroczysta gala kończąca V edycję projektu „Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli: członek Zarządu Starostwa Powiatowego pan Arkadiusz Wrzoszczyk i dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pani Lidia Pycińska, którzy wręczyli laureatom i wyróżnionym w konkursie dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.
STAŻE - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ....prośba do uczniów, którzy dokonali wstępnego zgłoszenia. Pobierz, wypełnij bezbłędnie i czytelnie, przynieś do sekretariatu uczniowskiego - info i formularz do pobrania w zakładce STAŻE CKZ.
Rozpoczęła się rekrutacja ! Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (wg. nowej podstawy programowej) 3 lata (6 semestrów) dla absolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (wg. starej podstawy programowej) Nauka w naszej szkole jest bezpłatna! Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat.
Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godz. 18.00. Podczas spotkania zostaną przedstawione m.in. proponowane oceny końcowe.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Zamówienia publiczne

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl