Obowiązuje od: 26.01.2015r. . Zajęcia WDŻ rozpoczną się od 02.02 2015r Zaktualizowano zastępstwa na 26.01.2015r
Czytelnicy naszej szkolnej biblioteki biorą udział w Ogólnopolskich Wyborach Książek. Organizatorem przedsięwzięcia jest Redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Redakcją Biblioteki Szkolne Online.
W XIII edycji SIGG brało udział 28 zespołów z różnych klas pod opieką mgr Ewy Śnieżek, mgr inż. Ireny Bukity oraz mgr Marioli Wiater.
Od października 2014 r. grupa ok. 60 uczniów ZST-E uczestniczyła w kursie e-learningowym „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, podczas którego uczniowie systematycznie zaliczali quizy z 10 modułów.
Dyrekcja ZST-E w Skawinie zaprasza rodziców na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami w dniu 21.I. 2015 r .
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów” po raz 23. zagrała w Skawinie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Opublikowano nowy podział godzin. Obowiązuje od poniedziałku - 19.01.2015r. Uwaga: sale lekcyjne są nieprzydzielone
Terminy zjazdów Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - na I / II / III . . . .

Strony

Dziennik elektroniczny

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Youtube-Rekrutacja 2014

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2014/15

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl