UWAGA! od dnia 17 sierpnia 2015r. rozpoczynamy rekrutację do grup na BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - dla kwalifikacji: A. 65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (podatki / rozliczenia z ZUS) i A.36 - Prowadzenie rachunkowości (rachunkowość/program finansowo-księgowy) .......... więcej wiadomości
UWAGA! - rozpoczęcie zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (dla rekrutowanych grup) dla kwalifikacji: E.6. - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych i E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych ...... 18.09.2015. (piątek - godzina zostanie podana na stronie internetowej w osobnym ogłoszeniu) .......... wszelkich informacji (co do terminów, organizacji, tematyki) - udziela mgr Krystyna Jędrzejczyk pok. 38
Po odbiór zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - A.36. Prowadzenie rachunkowości - zapraszamy od dnia 14 sierpnia 2015r. (sekretariat szkoły - koniecznie z dowodem osobistym).
Zestawy podręczników na rok szkolny 2015/2016
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie posiada długoletnią tradycję. Nowoczesna, wciąż modernizowana, baza dydaktyczna i stosowane w szkole aktywne metody nauczania zagwarantują Ci zdobycie wykształcenia na wysokim poziomie oraz dadzą możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach lub uzyskania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.
Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:
Mijający rok szkolny 2014/2015 zakończyliśmy ze względu na dużą liczbę uczniów w trzech turach (o godz. 8.30 - klasy II i III ZSZ, o godz. 10.00- klasy II i III Technikum,o godz. 11.30- klasy I Technikum i klasy I ZSZ).
W dniu 26.06.2015 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego wg. harmonogramu.

Strony

  

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Youtube-Rekrutacja 2014

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2014/15

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl