UWAGA! - zamieszczono nowy podział godzin. Obowiązuje od poniedziałku - 09.05.2016r.
29 kwietnia 2016 r. pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów. W uroczystości udział wzięli: wicewojewoda małopolski pan P. Ćwik, członek Zarządu Starostwa Powiatowego pan A. Wrzoszczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pani L. Pycińska, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pan N. Rzepisko, członek Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej i jednocześnie prezes Firmy Treko Laser pan J. Wodnicki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZST-E w Skawinie pan K. Droździewicz. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Rady Rodziców pani S. Adamus i rodzice uczniów wyróżnionych na forum szkoły.
1 Maja to data związana z chęcią upamiętnienia brutalnie stłumionego strajku robotników w Chicago, który miał miejsce 1 maja 1886 roku. Chicago stało się centrum protestu wobec wykorzystywania robotników (14-godzinny dzień pracy). W 1889 roku II Międzynarodówka uznała dzień 1 maja Świętem Pracy.
14 kwietnia 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbył się międzyszkolny finał akcji edukacyjnej dotyczącej przedsiębiorczości społecznej pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”, organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
20 kwietnia 2016r. uczniowie ZST-E uczestniczyli w XIII edycji projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Dzień Przedsiębiorczości”.
Odbywające się w dniach 21-23 kwietnia br. Dni Otwarte były doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej i promocji Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. W murach naszej szkoły gościliśmy gimnazjalistów wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 1 i nr 2 ze Skawiny, Radziszowa, Przytkowic, Leńcz, Brzeźnicy i Zebrzydowic. Odwiedzający szkołę mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia oraz specyfiką zawodów, w których kształcić się mogą absolwenci szkół gimnazjalnych. Na te dni sale warsztatów szkolnych przekształciły się w prawdziwy pawilon wystawowy.
PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW DLA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH MAJ 13/14; 20/21 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE MAJ 14/15; 21/22 Mogą nastąpić przesunięcia związane z nieprzewidzianymi sytuacjami
W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbyła się w ZSTE w Skawinie lekcja otwarta w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości”

Strony

  

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Youtube-Rekrutacja 2016

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2016/17

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl