Uwaga: zamieszczono podział godzin na rok szkolny 2016/2017.
Od dnia 26 sierpnia 2016r. w godz. 8:00 - 14:30 w sekretariacie uczniowskim pokój numer 38 wydawane będą Dyplomy Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe.
09. 09. 2016r. godz. 15:00 10. 09. 2016r. godz. 8:00 oraz 30. 09. 2016r. i 01. 10. 2016r.
Godz. 9:00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas starszych Godz. 10:00 - rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych
W dniach 25 – 31 lipca 2016 r. Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie gościł pielgrzymów ze Słowacji ( min. z Koszyc, Popradu i Bratysławy ) , którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie. Młodzież zakwaterowana była we wszystkich salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej. Wolontariusze z parafii pw. Miłosierdzia Bożego, wśród których byli także nasi uczniowie i absolwenci, zajmowali się pielgrzymami od pierwszego dnia ich pobytu. Pielgrzymi dobrze czuli się w Skawinie, chwalili organizację pracy w naszej Szkole i obiecali nawiązać z nami bliższe kontakty.
Podręczniki do klas starszych były podawane przez nauczycieli uczących i będą także podawane we wrześniu.
Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w następujących terminach: - egzaminy pisemne: 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00 - egzaminy ustne 24 sierpnia 2016r. (środa) godz. 9:00 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że: przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony, przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 12 lipca 2016 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Druk oświadczenia: „nowa” formuła - Załącznik 7a_N „stara” formuła - Załącznik 7b_S Na podstawie zebranych oświadczeń, dyrektor szkoły zgłasza zdających do 15 lipca 2016 r. za pomocą systemu OBIEG.
Egzaminy poprawkowe promocyjne odbędą się w następujących terminach: 25.08.2016 r – godz. 8.00 26.08.2016 r – godz. 8.00 29.08.2016 r – godz. 8.00 W razie niejasności proszę kontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Strony

  

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Youtube-Rekrutacja 2016

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2016/17

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl