Lista uczniów zakwalifikowanych na kurs PRAWA JAZDY KAT. B - TUTAJ
UWAGA - są wolne miejsca w klasach Technikum - w zawodach technik elektryk, technik mechatronik, technik ekonomista W Zasadniczej Szkole Zawodowej - w zawodach: elektryk, kucharz, sprzedawca - ZAPRASZAMY.
Dyrekcja prosi Państwa nauczycieli , aby zapoznali się z terminami egzaminów poprawkowych i ich udziałem w komisjach (szczegóły - w pokoju nauczycielskim - tablica ogłoszeń)
29 maja 2014 roku w godzinach popołudniowych rozpoczęła się wymiana polsko – niemiecka, w której wzięło udział 15 uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie pod opieką p. Andrzeja Spyrki oraz p. Marii Menert – Jastrzębskiej.
Na spotkanie w sali gimnastycznej przybyła Dyrekcja ZST-E, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor wyraziła uznanie dla uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen.
Matura poprawkowa ( ustna i pisemna ) odbędzie się w naszej szkole 26.08.2014 r . Proszę o zgłoszenie się o godz. 8.30 ( matura pisemna) , i o godz. 8.00 - matura ustna
Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach; 26.08. 2014 r: i 27.08.2014 r - szczegóły - TUTAJ.....
Uwaga - zaświadczenia o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - od dnia 07.07.2014r. (w sekretariacie szkoły - w godzinach pracy sekretariatu)

Strony

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Youtube-Rekrutacja 2014

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2014/15

  

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Facebook

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl