Zmiana terminu Dnia Otwartego w ZSTE w Skawinie Zgodnie z podawaną wcześniej informacją ZSTE w Skawinie zaprasza gimnazjalistów i uczniów klas VIII szkoły podstawowej wraz z rodzicami w dniu 27.04.2019 r ( sobota ) w godz. 9 – 14.00 na Dzień Otwarty w naszej Szkole. Uwaga - zmiana terminu dotycząca wizyty w Szkole wraz z nauczycielami ( w związku z istniejącą sytuacją ). Aby zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSTE i móc porozmawiać z uczniami Szkoły, zapraszamy do odwiedzenia nas w dniu 21.05.2019 r wszystkie klasy gimnazjalistów i klasy VIII szkoły podstawowej wraz z nauczycielami .
Zapraszamy rodziców uczniów klas czwartych ( 4 A, 4 BM, 4 LG, 4 I, 4T, 4 E ) na zebrania, które odbędą się 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:30.
W ramach akcji „Sadzimy drzewa i krzewy – walczymy o czyste powietrze”, Starosta Krakowski zaprasza mieszkańców Powiatu Krakowskiego po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew owocowych. Ze względu na ograniczoną ilość drzewek, każda osoba może otrzymać maksymalnie 2 sadzonki.
W dniu 2 kwietnia 2019 roku w ZSTE w Skawinie odbył się XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie. Patronat Honorowy nad XIX Turniejem objęli: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Arkadiusz Wrzoszczyk - Wicestarosta Krakowski, Prof. Tadeusz Słomka - JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, Prof. Kazimierz Karolczak - JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, Prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Norbert Rzepisko - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów.
W dniach 25–31 marca 2019 roku Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie przyłączył się do międzynarodowej kampanii Global Money Week 2019 (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, która przebiegała pod hasłem: „Learn. Save. Earn. - Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.” Przedsięwzięcie, którego inicjatorem było GMW Child & Youth Finance International (CYFI) miało na celu zainspirowanie młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.
W dniach 18 - 22 marca 2019 roku, już po raz kolejny, w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyły się Dni Promocji Zdrowia. Organizatorką tegorocznego wydarzenia pod hasłem: „zacznij działać – nie czekaj do magicznego poniedziałku” była nauczycielka wychowania fizycznego Anna Maciążka.
20 marca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie brali udział w 16 edycji Dnia Przedsiębiorczości. Tegoroczny projekt obejmował: 1) Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji w wybranych klasach w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. Koordynatorem wydarzenia, w którym wzięło udział 53 uczniów była mgr Małgorzata Kasprzycka.
W dniach 21-23 marca 2019r. na terenie EXPO Kraków odbywały się VII Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce. Była to kolejna okazja do zaprezentowania zawodów oraz oferty edukacyjnej i promocji Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem było Województwo Małopolskie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, nauczycieli a także rodziców. Festiwal Zawodów corocznie przyciąga tłumy zainteresowanych prezentowanymi zawodami, kontynuowaniem kształcenia i przez to łatwiejszym wyborem przyszłej szkoły zwłaszcza tej o charakterze zawodowym.

Strony

  

Centrum Kompetencji Zawodowych

    

Zamówienia publiczne

Małopolska Chmura Edukacyjna

Modernizacja kształcenia zawodowego

Bezpłatne Kursy Zawodowe 2017/18

Wirtualny spacer ZSTE Skawina

Polecane strony ZST-E

   

Sport

Edukacja

- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Ważne strony

- Starostwo Powiatowe w Krakowie
- ECDL


Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

32-050 Skawina
ul.M. Kopernika 13

tel.centrala: 12 276 15 22

tel.sekr./fax: 12 276 34 51
zste@home.pl